Chodíš do 7. nebo 8. třídy? Rád hraješ a soutěžíš? Tak přijď k nám.

Přijď si zahrát a přijď VYHRÁT bomba ceny.

Nevyhraješ? Nevadí, s prázdnou neodejdeš.

IT GAMES jsou vážné, ale i nevážné soutěže z oblasti informačních technologií.1.CENA
Lenovo Yoga 10
2.CENA
ASUS MeMO Pad ME173X 16GB
3.CENA
ASUS MeMO Pad ME173X 16GB

Chceš vědět víc? Přihlaš se a budeme tě informovat!IT Games jsou soutěžní hry, které spojuje tématika informačních technologií. Jsou připraveny pro žáky 7. a 8. tříd základních škol. IT Games tvoří celkem 6 disciplín, ve kterých soutěžící využijí své znalosti informačních technologií, ale také se pobaví v disciplínách, které informační technologie pouze připomínají.

Soutěže budou probíhat v prostorách Soukromé střední školy výpočetní techniky (Litvínovská 600, 190 00 Praha 9 – Prosek), a to nejen v učebnách IT, ale také v tělocvičně a školním fitness centru

Průběžné pořadí v jednotlivých disciplínách mohou hráči sledovat na webových stránkách soutěže. Po skončení druhého soutěžního dne bude provedeno vyhodnocení celé soutěže a určeno pořadí 3 nejlepších hráčů z obou soutěžních kol dohromady.

Disciplíny:

Translator - Rozumíš svému počítači, když na tebe spustí anglicky?
Nebuď datel - Roztanči své prsty.
Nastartuj počítač – Vyrob elektrickou energii vlastními silami. Zamakej na rotopedu a zjisti, jak dlouho by tato energie vydržela pro fungování tvého počítače.
Létající myš – Kdepak, počítačové myši u nás neničíme, ale s živými si hrajeme.
IT inteligent – Ukaž, že jsi pravý ajťák.
Pařan stratég – Buď stále ve střehu!

KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE CELÁ PRAVIDLA

PRAVIDLA SOUTĚŽE IT GAMES:

Pořadatelem soutěže je Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.
Vstupem do soutěže se hráč zavazuje dodržovat následující pravidla:

1) Účet, heslo, registrace a vlastnictví
Každý hráč smí vlastnit a využívat pouze jeden účet.
Soutěže se smí účastnit hráči žijící na území ČR a navštěvující základní školu v 7. a 8. třídách.
a) Registrace
E-mailová adresa použitá při registraci musí být ve vlastnictví jednoho hráče. Osoba vlastnící e-mailovou adresu účtu je považována za majitele účtu nehledě na ostatní (osobní) domluvy.
b) Účet
Účet není převoditelný na jinou osobu.
c) Heslo
Heslo k účtu nesmí být předáno dalším osobám. Není dovoleno získávat přístup do cizího účtu nelegálním způsobem.

2) Termíny a místo konání soutěží
- První termín proběhne v dubnu 2015
- Druhý termín proběhne v květnu 2015
- Jednotlivé termíny soutěže se konají v prostorách budovy Soukromé střední školy výpočetní techniky s.r.o.
(Litvínovská 600, Praha 9)
- Každý žák se smí zúčastnit pouze jednoho termínu soutěže.

3) Umístění soutěžících
a) Jednotlivé termíny
Pořadí umístění soutěžících v jednotlivých termínech určuje počet bodů, které účastník získá v jednotlivých disciplínách. V každé disciplíně je možné získat maximálně tolik bodů, kolik je účastníků. S každým následujícím umístěním se snižuje počet bodů o jeden, poslední umístěný tedy obdrží jeden bod.
b) Celkové umístění
Po ukončení soutěžení ve druhém termínu bude provedeno seřazení účastníků z obou termínů podle počtu obdržených bodů. Na základě tohoto žebříčku bude určeno 1., 2. a 3. místo v celé soutěži.

4) Výhry
a) Rozdělení hlavních cen
Ceny budou rozděleny po skončení třetího kola soutěže podle celkového pořadí. V případě, že budou mít dva hráči s nárokem na hlavní cenu shodný počet bodů, rozhoduje umístění v disciplíně IT Inteligent.
b) Převzetí hlavních cen
Výhry budou předány umístěným účastníkům osobně přímo v den, který bude uveden na webových stránkách www.itgames.cz a účastníci s ním budou seznámeni emailem.
c) Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit hlavní ceny, stejně jako podmínky pro jejich získání, aniž je povinen o tom informovat hráče.

5) Spolupráce s ostatními hráči
Spolupráce hráče s ostatními hráči je nepřípustná.

6) Tresty
Pokud je porušeno jakékoliv herní pravidlo, organizátoři rozhodnou o vhodném trestu, případně žáka diskvalifikují.

7) Změna pravidel
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoliv v průběhu soutěže.

8) Technické problémy
V případě technických problémů na straně provozovatele nevzniká hráčům jakýkoli nárok na odškodnění.

9) Dočasně platná položka
Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a budou použita v aktuálních případech. Toto také platí pro případné nedostatky v pravidlech. V případě takového nedostatku se administrátoři zavazují k tomu, že ho odstraní stejným způsobem, jak by to konali při určení nového pravidla, a tak, aby byl zachován smysl a účel pravidel.

Dej nám LIKE na facebooku!ÚVOD
CENY
O SOUTĚŽI
PŘIHLÁŠENÍ

© 2013
Template by © Dario Kolar & Code by © David Tereba

Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.
Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek

Kontakt info@itgames.cz